Családi napközi

Kedves Szülők!

Családi Napközink a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó szolgáltatást nyújt, melynek keretén belül kis létszámú gyermekcsoport napközbeni ellátását tudjuk biztosítani. Kialakítása és felszereltsége megfelel ahhoz, hogy 0,5 és 14 év közötti gyermekek számára megfelelő gondozást, nevelést biztosítsunk. A gyermekek kora határozza meg, hogy milyen fejlesztő játékokkal, feladatokkal segítjük abban, hogy a lehető legtöbb hasznos ismeretet sajátítsa el. A szabadidő hasznos eltöltésére nyílik nálunk lehetőség, a tanulás után. Amíg a szülők dolgoznak, tudjuk vállalni a gyermekek felügyeletét. Kis korban jó lehetőséget adunk ahhoz, hogy a közösségi létet megszokják, hogy mindennapi életükben rendszeresen megjelenjenek a fejlesztő játékos foglalkozások. Ezzel segítve az egyes gyermek testi, lelki és szociális fejlődését, melyet a napirend összeállításánál a gyermekek nevelésében elvárt kritériumok alapján elsődlegesen figyelembe veszünk.

A családok számára olyan intézményt kínálunk, ahol a gyermekek korának megfelelő, egészséges testi és lelki fejlődését szolgáló teret, bútorzatot, játékokat, szabad levegőn tartózkodást, mozgást biztosítunk. A gyermekek korának megfelelő napirendet, melybe szakember beépíti az eltérő a 0,5 és 5 éves korosztály, és az iskoláskorúak fejlesztésére, gondozására irányuló napi tevékenységeket.

Biztosítjuk, a kis gyermeklétszámot, ahol a gondoskodás, a gyermeki tapasztalás és tudás megszerzésének lehetősége személyre szabott, az adott kisgyermek fejlettsége, szükséglete, igénye szerint. A kis létszámú gyermekcsoport és a gyermeknevelésben jártas szakember tudása különösen azoknak a gyermekeknek adhatja meg a megfelelő fejlődés és a felzárkóztatás esélyét, akik az átlagtól eltérően fejlődnek, ezért egyéni foglalkozást, nagyobb odafigyelést igényelnek. Vállaljuk tanulásban akadályoztatott gyermekek nevelését, mely az 5-7 fős gyermeklétszám mellett megfelelően biztosítható, míg egy intézményi óvoda, iskolai napközi csoport, magas létszáma miatt nehezen megvalósítható, és a foglalkozás minőségi voltát ronthatja.

Családi élelmezést biztosítani kell, és térítési díjat kell fizetni a szolgáltatásért.

Intézményünk rendelkezésére áll időszakosan akkor is, amikor csupán az óvodai és iskolai létre való felkészítést szeretné gördülékenyebbé tenni, a felvételt megelőző időszakban, vagy a nyári szünet idejére olyan megoldást keres, mely nem egyszerűen szabadidős tevékenységet, hanem a gyermek korának megfelelő fejlesztést, nevelést is nyújt.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, gyermeke, unokája számára keres megfelelő gyermeknevelő intézményt keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Elérhetőségeink:

E- mail: novaji@t-online.hu

3872 Novajidrány Béke tér 3.

Református Lelkészi Hivatal

Tel.: 06-46-462-173; 06-70/450-32-51

Szanyi Bertalan református lelkész

 
Szanyi Bertalan
novaji@t-online.hu